header1 header2 Banner

Onze aanpak

Advies en ontwerp

Om een voor u in uw situatie een zo goed mogelijke inpassing van opwekken en/of besparen van energie te verkrijgen, maken we graag een afspraak om ter plekken de situatie op te nemen. Hieruit volgt een advies op maat met een ontwerp en een kostenopgaaf.

 

Installatie

Na uitvoerig overleg over de manier waarop wij uw project realiseren zullen wij de installatie uitvoeren. Het installatiewerk word door ons uitgevoerd binnen de daarvoor geldende regels in Nederland. Op al onze werkzaaheden geven wij een garantie van 2 jaar.

 

Begeleiding

Wanneer u zelf de werkzaamheden wilt uitvoeren en/of een partner hebt die voor u de werkzaamheden uitvoert, kunnen wij u de nodige begeleiding aanbieden. Hiermee worden vergissingen voorkomen en blijven b.v. fabrieksgarantie`s in stand. In die gevallen waar het nodig is om het systeem te programmeren, in te regelen en op te starten, doen wij dit voor u om de installatie tenslotte op te leveren.

 

Levering

Alle leveringen worden vooraf gegaan van een prijsopgaaf en een overeengekomen betalings afspraak. Alle leveringen en uitvoerende werkzaamheden vallen onder onze leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 340.540.78.

 

U kunt de leveringsvoorwaarden downloaden.

Onze aanpak

CMS: Lab 35